notes
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

znak Uni Europejskiej, znak Funduszy Europejskich oraz oficjalne logo promocyjne wojewódzctwa

Ogłoszenie w ramach projektu:

Wdrożenie do produkcji nowoczesnych uszczelnień polimerowych i kompozytowych dla maszyn i urządzeń - współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pt. „Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów miękkich do produkcji uszczelnień technicznych metodą wiórową” - Konkurs horyzontalny.

Zapytanie ofertowe 1/6/2017 na dostawę Specjalistycznej obrabiarki CNC z głowicą frezującą 3D do polimerów
i elastomerów wraz z oprogramowaniem do produkcji uszczelnień technicznych.

Nazwa formularza Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 1/6/2017
Oświadczenie o braku powiązań
Wybór oferty na dostawę Specjalistycznej obrabiarki CNC zapytanie ofertowe nr 1/6/2017