katalogi
DOTACJE

DOTACJE

znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
znak Unii Europejskiej

Złożony przez firmę PETECH w 2018 roku - do Ślaskiego Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie - wniosek, o dofinansowanie z Unii Europejskiej, projektu o tytule:

Wdrożenie Innowacyjnej Wkładki Montażowej

Cel projektu: Wdrożenie Innowacyjnej Wkładki Montażowej

Wartość projektu: 395.000,00zł
Dofinansowanie projektu z UE: 177.750,00 zł

spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej i merytorycznej, zawarte w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020”.

Podpisanie umowy nastąpiło 19 grudnia 2018 r.

znak Uni Europejskiej, znak Funduszy Europejskich oraz oficjalne logo promocyjne wojewódzctwa

Złożony przez firmę PETECH w 2017 roku - do Ślaskiego Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie - wniosek, o dofinansowanie z Unii Europejskiej, projektu o tytule:

Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów miękkich do produkcji uszczelnień technicznych metodą wiórową

Cel projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki metodą ubytkową

Wartość projektu: 528 900,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 193 500,00 zł

spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej i merytorycznej, zawarte w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śąskiego 2014-2020”.

Podpisanie umowy nastąpiło 26 czerwca 2017 r.