katalogi
DO POBRANIA

PROCEDURY REMONTOWE

Procedury realizacji remontów i regeneracji siłowników hydraulicznych w Firmie PETECH:

1. Dostawa i odbiór remontowanego siłownika do firmy PETECH odbywają się na koszt i ryzyko Klienta.

2. Wycena kosztów remontu wiąże się z demontażem i oceną stanu technicznego jego elementów wraz z ich ewentualnym czyszczeniem. Demontaż może być związany z nieodwracalnym uszkodzeniem części składowych siłownika, czego Klient musi być świadomy.

3. Jeżeli Klient akceptuje koszt remontu/regeneracji przesyła zamówienie na wykonanie przedmiotowej usługi i jej realizację w ustalonym terminie.

4. Jeżeli Klient nie zaakceptuje warunków remontu/regeneracji jest on zobowiązany do pokrycia kosztu wykonania demontażu i oceny stanu technicznego elementów.