katalogi
Pobierz

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

kwestionariusz

Ogólne warunki

Zawarte w dokumencie PDF warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Pobierz
Otwórz